Město Kladno - Aktuálně

Kladno - aktuálně
 1. Kladno, 30. 11. 2021: Rekonstrukce kruhových objezdů Petra Bezruče x Ke Stadionu a Josefa Čapka x Železničářů se blíží ke konci. V těchto dnech probíhají poslední úpravy jednotlivých komunikací, tedy pokládka asfaltu. Průjezdné by obě křižovatky měly být v podvečer na svátek svatého Mikuláše, tedy koncem prvního prosincového týdne.
 2. Kladno, 27. listopadu 2021: Instalace lávky na podjezdem ve Vodárenské ulici je téměř dokončena, Od sobotního podvečeru bude podjezd plně průjezdný. Autobusové linky budou od neděle 28. listopadu jezdit po svých běžných trasách.
 3. Máte zaplaceny místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za „komunální odpad“) a poplatek ze psa?
 4. Po celém Česku vzniklo téměř tisíc míst zpětného odběru. Výjimkou není ani Kladno. Níže najdete seznam provozoven, které staré pneumatiky vezmou, a to bez ohledu na značku gum i na to, jestli se současně kupuje nové obutí, a to vše zadarmo. Likvidaci si totiž platíte v ceně produktu.
 5. Kladno, 2. 11. 2021 - Z důvodu přípravných prací pro nutnou modernizaci více jak 40 let staré plynárenské sítě dojde během listopadu a prosince k nezbytnému kácení dřevin rostoucích přímo nad plynovody určenými k výměně.
 6. Statutární město Kladno a architekt David Vávra ve spolupráci s Českým centrem Tokio a Raymond Architectural Design Office, vyhlásily již 6. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda. Město tak připomíná přínos svého významného rodáka světové architektuře. Připomíná muže, kterému bylo v roce 2010 in memoriam uděleno čestné občanství města Kladna a od jehož úmrtí v listopadu 2021 uplyne 45 let.
 7. Kladno, 19. října 2021: V pondělí 18. října zavítaly děti z motyčínské školky poprvé do své třídy v novém pavilonu. Nová moderní dřevostavba nahradila původní již energeticky i staticky nevyhovující montovaný pavilon z 80. let minulého století.
 8. Po dokončení obnovy hlavního přivaděče vodovodu pokračuje od 21.10.2021 uzavírka křižovatky ulic Petra Bezruče, Ke Stadionu a Železničářů, z důvodu navazující výstavby okružní křižovatky. Jedná se o doprovodné stavby v rámci Modernizace trati. Stavba okružní křižovatky by měla být dokončena do konce roku 2021..
 9. Od pondělí 18. října začne stavba kruhového objezdu, který nahradí problematickou světelnou křižovatku ulic J. Čapka a Železničářů. Stavba by měla být hotova do 5. prosince a vyžádá si následující dopravní omezení.
 10. Třetí ročník otevřené fotografické soutěže Kladenský krasohled, kterou pořádá město Kladno, vrcholí. Skončilo soutěžní období, odborná porota v uplynulých dnech zvolila ze všech došlých fotografií 20 finalistů. Z nich nyní může široká veřejnost vybírat od 11. října do 11. listopadu vítěze Ceny veřejnosti. Ve dvou kategoriích se sešlo pět stovek fotografií na jednotné téma „Kladno“.
 11. V pondělí 11. 10. 2021 předáním staveniště zahájí Ředitelství silnic a dálnic ČR opravu silnice I/61 a navazujících větví MÚK EXIT 7 Buštěhrad. Na podzim dojde k opravě dvou větví MÚK a zbytek bude dokončen v průběhu roku 2022. Oprava s sebou přinese nutné úpravy v příměstské hromadné dopravě.
 12. Kladno, 5. 10. 2021: Jako jediné město z České republiky uspělo Kladno s žádostí o jednoletý grant evropského programu European City Facility (EUCF), který bude znamenat příspěvek 60 000 euro (zhruba 1,6 milionu korun). Největší středočeské město ho použije na přípravu investičních projektů tzv. chytré energetiky šetrné k přírodě.
 13. V druhé polovině září proběhla v pořadí čtvrtá podzimní úklidová akce pod hlavičkou Celosvětového úklidu a zároveň symbolické zakončení letošní sezóny.
 14. Kladno, 15. 9. 2021: V minulých dnech začala dlouho očekávaná oprava schodiště z ulice Rud. Knotka do ulice Bukovská v lokalitě Podprůhon. Dle smlouvy je oprava plánována na 150 dní, pokud bude přát počasí, měly by být práce dokončeny ještě v letošním roce. Vysoutěžená cena investiční akce je 5,7 mil. bez DPH .
 15. Kladno, 2. září 2021: Kladno se dlouhodobě potýká s obchodníky s chudobou, s chováním nepřizpůsobivých obyvatel i s rušením veřejného pořádku při soužití s těmito osobami. Vyhlásit určitou lokalitu za území se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, tzv. bezdoplatkovou zónu, byl jeden z mála nástrojů, kterým obce mohly alespoň částečně zamezit účelovému vytváření ghett. Tento nástroj obce rozhodnutím Ústavního soudu nyní ztratily. Z odůvodnění je zřetelné, že ústavní soudci absolutně neznají realitu v obcích postižených tímto problémem.
 16. Návrat do školek i do škol může být pro některé rodiče těžší, než pro jejich ratolesti. Přijměte proto pozvání na zábavné dětské odpoledne Hurá do školy, kde na děti čekají soutěže o drobné ceny, diskotéka, divadlo a úžasný Panda Band a zaručeně se v Zahradě Kladenského zámku vyřádí, zatímco na jejich doprovod čeká skvělé občerstvení!
 17. Kladno, 26. 8. 2021: Již všechny autobusy kladenské městské hromadné dopravy (MHD) pohání alternativní plynový pohon CNG. Dopravce ČSAD MHD Kladno navíc od září zařazuje do stálého provozu také dva elektrobusy. Domovskou linkou pro ně bude linka MHD číslo 610. Autobusy jsou nyní upravovány tak, aby odpovídaly jednotném vizuálu městské hromadné dopravy.
 18. Kladno, 24. srpna 2021: Celkem 7 280 dětí bude v letošním školním roce navštěvovat kladenské základní školy a 2 120 dětí školy mateřské. Zatímco ve školkách nebudou muset předškoláci procházet testováním na covid-19, v základních školách budou testy vzhledem k mimořádným opatřením vlády reagujícím situaci kolem koronaviru od září pokračovat. Velká pozornost bude věnována testování žáků v začátku září. Většina kladenských učitelů se vrací do škol očkovaná. Nejčastěji se procento očkovaných učitelů jednotlivých kladenských škol pohybuje v rozmezí od 80 do 90 %.
 19. Kladno, 17. 8. 2021: Rozsáhlou preventivní akci zaměřenou na dodržování předepsané rychlosti startují od pondělí 24. srpna kladenští strážníci. Cílem akce je upozornit všechny řidiče, že letní prázdniny jsou u konce a s novým školním rokem se do ulic vrací ti nejzranitelnější. Proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti především v okolí základních a mateřských škol a sundat nohu z plynu.
 20. Kladno, 9. 8. 2021 - Město Kladno vstoupilo do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (Pakt). Inovátorské mezinárodní společenství směřuje k dosažení minimální uhlíkové stopy a z měst do roku 2050 hodlá vybudovat odolné prostředí s energetickou politikou šetrnou k přírodě.
 21. Kladno, 5. srpna 2021: Chcete na vlastní kůži prožít legendární dobrodružství pěti kluků, kteří najdou za rezavou brankou krásnou zahradu s moudrým trpaslíkem a zlomyslným kocourem? Nyní můžete! Na Kladně bude branka do Zahrady otevřena až do 14. listopadu. Najdete v ní originální kybernetskop, velrybárium, kočkodrom, slonograf, trpaskop nebo štěkafon. Ale především si zde užijete spoustu zábavy.
 22. Začíná první etapa opravy mostu na silnici č. II/118 ul. Dukelských hrdinů v Kladně ve vlastnictví Středočeského kraje. Plánované dopravní omezení bude trvat od 9. srpna do 30. listopadu 2021. Autobusová doprava zůstane v dotčené lokalitě bez omezení.
 23. V červnu jsme zahájili provoz našeho letního kina animovanými filmy Bratří v triku. V červenci a srpnu nás čekají další filmové čtvrtky, případně pátky. Přijďte si užít skvělou atmosféru letních kin. Začínáme vždy od 19.30, vstupenky lze zakoupit na místě. Děti do 12 let v doprovodu dospělých mají vstup zdarma! V případě nepříznivého počasí se dozvíte na našem webu, FB profilu nebo Instagramu, zda budeme promítat.
 24. Dnešním dnem opět označujeme jízdní kola pomocí unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA. Stejně jako lidská DNA je i ta syntetická naprosto jedinečná. Takto označené jízdní kolo je zavedeno do databáze, opatřeno varovnou samolepkou a majitel získá registrační průkaz. Kdo si může nechat takto označit jízdní kolo? Každý občan starší 15 let, který doloží doklad o své totožnosti a o koupi kola. Přivezené kolo musí být čisté, suché a technicky způsobilé. Veškeré termíny a místa značení naleznete níže!
 25. K 1. 7. 2021 dochází ke změnám jízdních řádů linek MHD Kladno (601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 616) a některých linek PID (306, 316, 336, 356, 586, 618, 626). Linky 601 až 606 se budou celotýdenně řídit víkendovým provozem. Linky 607 až 616 budou dále zajišťovat obslužnost bez změny.
 26. Kladno, 24. června: Již od července a dále v průběhu srpna i září si budou moci nechat zájemci označit svá kola unikátním kódem pro přesnou identifikaci. Město nabízí forenzní značení od léta 2018. V době pandemie se zvýšil prodej jízdních kol, to vyvolalo nový zájem Kladeňáků o forenzní značení. Město zájemcům vyšlo vstříc a v součinnosti s Městskou policií Kladno vypsalo nové termíny, kdy mohou lidé svá kola přivést a nechat si je označit specifickým DNA kódem.
 27. Účinné zabezpečení kol nabídne jejich majitelům statutární město Kladno ve spolupráci s kladenským územním odborem Policie České republiky. Díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR vlastníci kol mohou získat jejich jedinečné DNA značení. Bicykly současně město zanese do speciálního registru. Ve spojení s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů přestavuje forenzní značení silný nástroj při ochraně majetku, ale i při jeho případné jednoznačné identifikaci.
 28. Kladno, 10. června 2021: Od pondělí 21. června zahajujeme revitalizace sídliště Sítná. Projekt zahrnuje kompletní opravu ulic Ostravská a Ústecká, včetně úprav chodníků a veřejného prostoru v jejich blízkém okolí. Navržené úpravy se týkají i pěších tras ve vnitrobloku, mezi ulicemi Ústecká a Plzeňská je navrženo zklidněné místo pro odpočinek doplněné menším vodním prvkem. Po úpravě budou mít obyvatelé k dispozici o cca 45 parkovacích míst více. Předpokládaná cena za realizaci je 27 milionů korun. V přílohách naleznete jednotlivé situace obou ulic včetně kót.
 29. Kladno, 22. června 2021: Kladno se rozhodlo podpořit chov rysa a sovic sněžních v Zooparku Zájezd a také orla v záchranné stanici Aves. Rysa ostrovida a orlici má město Kladno ve svém znaku, sovici sněžní zná zase téměř každé dítě, ale i dospělí, z kouzelnických příběhů Harryho Pottera.
 30. Zveme vás na 13. zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se bude konat 23. června 2021 od 8.00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č. p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na nám. Sítná v Kladně-Sítné.
 31. Připojení lokality Korea na okružní křižovatku Na Cikánce nabývá reálného obrazu. Je dokončena projektová dokumentace stavby pro územní rozhodnutí. Napojení ústí ulice Vojtěcha Dundra jako pátého ramene do kruhového objezdu v ulici Na Kopci místní obyvatelé netrpělivě očekávají, přípravu stavby však ztěžuje několik faktorů.
 32. V lesích ve vlastnictví Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze, kde hospodaří Benediktinská hospodářská správa Břevnov s.r.o. se v důsledku probíhající kůrovcové kalamity nachází velké množství porostů napadených lýkožroutem smrkovým. Z tohoto důvodu budou v následujících měsících probíhat v kladenských lesích intenzivní těžby.
 33. Od 4. června začínáme opravovat další várku výmolů, Níže naleznete seznam aktuálně objednaných oprav. Počítejte prosím se zhoršenou průjezdností z důvodu frézování vozovek. Děkujeme za pochopení.
 34. Kladno, 9. června 2021: Odbor dopravy Magistrátu města Kladna provádí v současné době kontrolu vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně postižené na konkrétní poznávací značku vozu. Podle obecně závazné vyhlášky jsou držitelé ZTP nebo ZTP/TP osvobozeni od poplatku za vyhrazené parkovací stání v místě svého bydliště, bohužel však často neohlašují změny a ponechávají značky na místě i po odstěhování či pokud již držitel vozu nesplňuje podmínky pro poskytnutí takového parkovacího místa.
 35. Statutární město Kladno vás v rámci roku oslav 100. narozenin Zdeňka Milera zve do Zahrady Kladenského zámku na festival Kladfilm. Každý čtvrtek na vás čeká přehlídka krátkých pásem animovaných filmů studia Bratři v triku pro celou rodinu z filmotéky Krátkého filmu Praha. Od 17.00 pro děti a od 19.00 pro dospělé. Vstup zdarma. Celý program naleznete na www.kladenskyzamek.cz. Akce se bude konat, pokud aktuální epidemiologická situace dovolí.
 36. Kladno, 2. června 2021: Od 1. června 2021 postupně nahradí „obyčejná“ sdílená kola v Kladně oblíbená elektrokola. Služba se tak vrací svojí kvalitou zpět do 21. století. Nadále ji zajišťuje firma nextbike, která působí již ve více než 200 městech v 26 zemích světa, včetně 21 českých měst. Prvních 15 minut bude uživatele elektrokol stát 15 korun. Poté je každá minuta jízdy za 1 korunu. Pro ty, kteří budou kola využívat častěji, jsou připravené výhodné tarify, kde prvních 15 minut jízdy je zdarma a při delší jízdě uživatel hradí 1 korunu za každou další minutu. Pokud se zájemce registruje do aplikace Nextbike, může kola s touto značkou využívat po celém světě, kde společnost působí.
 37. Kladno, 1. června 2021: Po prázdninách zahájí předškolní přípravu v kladenských školkách o 43 nových dětí více než v předchozím roce. Zápisy k nástupu do mateřských škol (MŠ) se v květnu konaly už druhým rokem bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců kvůli koronavirové situaci.
 38. Sdělení o úpravě úředních hodin Magistrátu města Kladna, s účinností od 17. 5. 2021.
 39. Malé sídliště v blízkosti bývalého dolu Engerth vzniklo počátkem 80. let minulého století. Příjemné bydlení v blízkosti lesa je komplikované především pro řidiče, kteří mají velmi málo legálních ploch k parkování. Zlepšit situaci měla již v roce 2018 kompletně připravená revitalizace sídliště, která se zaměřila nejen na dopravní situaci, ale i na vytvoření klidových zón a sadové úpravy.
 40. Kladno, 26. května 2021: Konec jednotvárným hodinám tělocviku se strojenými rozcvičkami a čekáním ve frontě na přeskok kozy nebo šplh na tyči. Kladno se zapojí do projektu s názvem Trenéři ve škole, který si dal za cíl zlepšit pohybovou gramotnost českých dětí a inspirovat je k tomu se skutečně hýbat.
 41. Změna jízdního řádu linky 624 s termínem od 24. 5. 2021 dle informací z Integrované dopravy Středočeského kraje bude následující: - ranní spoj v pracovní dny z Kladna do Dřetovic jede dříve; odjezd z Kladna je posunut z 7:04 na 6:47 - ranní spoj v pracovní dny z Dřetovic do Kladna jede dříve; odjezd z Dřetovic je posunut z 7:31 na 7:14 (spoj přes Buštěhrad) Úprava je provedena pro obnovení školního spojení do Kladna na žádost obcí Dřetovice a Stehelčeves.
 42. Kladno, 14. května 2021: Správa železnic dokončuje opravu trati Kladno Krupá v úseku Na Zvonečku, navazovat by měla od středy 19. května další hlášená etapa, a to oprava přejezdů na silnici mezi Kladnem a Velkou Dobrou za Sletištěm a přejezdu mezi Kladnem a Kamennými Žehrovicemi na Bílých Vršcích.
 43. Magistrát Kladna nadstandardní služby pro seniory bude poskytovat i nadále. Senior taxi v Kladně pomáhá seniorům již několik let, magistrát vyčlenil dva vozy a řidiče pro dopravu seniorů k lékaři a na nutnou cestu na úřady. Během nouzového stavu Senior taxi zajišťovalo nákupy potravin a vyzvedávání léků.
 44. Víte, kde je Beraník, přírodní divadlo na Barré, jezírko v Rozdělově nebo třeba, kde najdete na Kladně Žraločí zuby? Na právě taková místa vás zavede stezka s úkoly, kterou si můžete mezi 1. a 30. květnem projít celou nebo objevovat jednotlivá místa samostatně. Nechybí ani soutěž o drobné ceny.